Tjänster

Över 20 års kombinerad erfarenhet av tätskikt

Tätskikt

1982 blev Trebolit först i Sverige med tillverkning baserad på SBS-modifierad asfalt. Metoden innebär att man blandar gummipolymerer (SBS) i asfalten i stället för att låta den oxidera. Man får då en mycket elastisk asfalt med mycket goda egenskaper – i synnerhet vid låga temperaturer. Den SBS-modifierade produkten blev snart det dominerade materialet hos samtliga nordiska tillverkare. Kombinationen SBS – asfalt och den mycket starka och elastiska polyesterstommen ger en takbeklädnad som utan något som helst tvivel kan sägas ha en livslängd på 30 år eller mer. I takt med att polymererna och stommarna förfinats har man kunnat gå från trelagssystem till dagens enlagssystem med tunnare och tunnare tätskiktsmattor.

Taksäkerhet

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.


Branschstandarden ger därmed en god uppfattning om vilka taksäkerhetsanordningar som bör monteras på taken, det vill säga, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för personligt fallskydd och snörasskydd, med mera för att säkerställa fallskydd på tak.

Tätskiktsmembran


För effektiv tätning av husets konstruktion mot fukt, vatten och radon. Ett  fuktskyddsmembran för t ex källarväggar, balkonger, terrasser och murar.